Bestuurlijke samenwerking

Alpha Scholengroep heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. Daar wordt ook veel in geïnvesteerd. De scholen worden dan ook ondersteund door een team van mensen op het bestuurskantoor op allerlei verschillende gebieden.

Nu in Zeeland de krimp al flink is ingezet gaat ook Alpha dit merken. De terugloop in leerlingenaantal kan er mettertijd voor zorgen dat er minder ondersteuning vanuit het bestuurskantoor mogelijk is. Om toch dezelfde kwaliteit te kunnen blijven bieden is Alpha op zoek gegaan naar mogelijke samenwerkingspartners.

Die partner is gevonden in Nobego, openbaar onderwijs in de regio Noord-Beveland en Goes.

Een extern bureau heeft de mogelijkheden uitgezocht en daaruit is gebleken dat een bestuurlijke fusie het meest ideaal is. De plannen worden nu ingediend bij een commissie die moet toetsen of een fusie mag plaatsvinden.

 

Wat steeds een belangrijk uitgangspunt is geweest is de identiteit van de scholen. Elke Christelijke school moet dat ook kunnen blijven en bij eventuele mobiliteit van personeel zal ook rekening gehouden worden met identiteit. Datzelfde geldt voor de openbare scholen.

De fusie zal niet zorgen voor gedwongen sluiting van een school, al zijn er bij beide scholengroepen wel enkele scholen die zo klein worden dat ze de bestaansgrens naderen, maar hierbij is een mogelijke fusie niet de oorzaak.