Kinderkerstfeest 's-Gravenpolder

Op zaterdagavond 24 december is de jaarlijkse kinderkerstdienst waar heel veel kinderen al naar uitkijken. We gaan mooie en bekende kerstliederen zingen met elkaar, er wordt muziek gemaakt en het kerstverhaal wordt nagespeeld. U en jullie worden van harte uitgenodigd om te komen. Ouders met hun kinderen. Opa’s en oma’s met hun kleinkinderen, buren, familie; voel je welkom. Het orgel wordt bespeeld door Kees Beekman. Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor stichting Kebene. De dienst begint om 19.00 uur in de Maartenskerk in ’s-Gravenpolder, Bosseweide 1. (Je hoeft geen lid te zijn van de kerk om te komen.)