Wij zijn een gezonde school!!!

Deze week kregen wij het leuke bericht binnen dat wij het keurmerk Gezonde School verdienen! Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Wij hebben het themacertificaat gehaald voor Welbevinden en Sociale Veiligheid!

 

Wij hebben op onze school sinds vorig jaar Kiva ingevoerd als werkwijze om de sociale veiligheid op school te verhogen en vast te houden.

KiVa is een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het versterken van de sociale veiligheid op basisscholen. KiVa stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

Wij gebruiken Kiva naast onze thematische werkwijze voor Godsdienst en Sociaal-emotionele ontwikkeling en we merken dat dit elkaar  versterkt. Dat kinderen zich fijn voelen op onze school bleek ook uit de Kiva-lijsten die de kinderen van groep 5-8 afgelopen jaar hebben ingevuld en daar zijn we erg blij mee!