Albero

Alpha en Nobego zijn gefuseerd. We zijn trots op onze nieuwe organisatie.

Albero is onze nieuwe naam.

 

Albero is het Italiaanse woord voor “boom”. In dit woord schuilt voor ons een grote hoeveelheid aan symboliek, passend bij onze nieuwe organisatie voor primair onderwijs. De boom is bij uitstek het symbool voor duurzaamheid. De vorming van een duurzame organisatie, waar kinderen van de huidige en de toekomstige generaties kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgen, is de primaire doelstelling van Albero.

 

De boom staat stevig verankerd in de aarde door een wijdvertakt stelsel van wortels. Bij Albero wordt dit fundament gelegd door onderbouwd beleid op het gebied van onderwijs, financiën en personeel, door weldoordacht kwaliteitsbeleid en door functionele, goed onderhouden gebouwen.

 

De stam van de boom is de kern van ons onderwijs. Soms stoer, breed en onbuigbaar, soms teer en flexibel. Iedere boom heeft zijn eigen karakteristieken en kenmerken. Dit geldt ook voor onze scholen. Van groot tot klein, gelegen in een dorp of in de stad, met een eigen onderwijskundige signatuur en visie. Op iedere school wordt het onderwijs vorm gegeven vanuit de schoolgebonden identiteit. Openbare, christelijke en samenwerkingsscholen maken deel uit van onze organisatie.

 

De kruin van de boom geeft vorm aan het silhouet. Soms smal en lang, soms breed en wijdvertakt. Zo zien wij ook ons onderwijs. Enerzijds gericht op het behalen van specifieke doelen, anderzijds op de brede ontwikkeling van kinderen. De vorm is afhankelijk van het type boom, van de omgeving, van het klimaat en van de wijze van verzorging. Zo zijn bomen ook een plaats om onder te schuilen.

 

De bladeren van de boom zijn divers van vorm en kleur. Veranderend in de loop van het jaar. Functioneel als belangrijke schakel in de voedselketen, maar ook voor de verspreiding van zuurstof op onze aarde.

Een gezonde boom werpt vruchten af. Soms klein en licht, soms groot en zwaar. Altijd functioneel, want de vrucht is nooit het eindproduct van de boom, maar het begin van nieuw leven.

 

De medewerkers van Albero zijn de verzorgers van de boom. Ze koesteren de plant, verzorgen de aarde, bemesten en bevloeien, herstellen en snoeien om de mooiste vruchten te kunnen realiseren. Iedere boom heeft een eigen aanpak nodig om tot wasdom te komen. Dat geldt ook voor ons onderwijs: we gaan uit van de onderwijsbehoefte van ieder kind, stimuleren talenten, ondersteunen waar nodig, zodat ieder kind tot bloei kan komen binnen een liefdevolle en respectvolle omgeving.