Groep 2/3

Welkom in groep 2-3

In onze klas zorgen we voor elkaar, zorgen we dat we een fijne groep hebben en dat iedereen zich veilig voelt. De klas houdt van muziek maken, werken in de hoeken, het werken op de Chromebook en ze bewegen heel graag. Groep 3 is druk met leren lezen via de methode van Lijn3. Groep 2 en 3 werken aan het voorbereidend en aanvankelijk lezen via de LIST methode en wat een plezier is er tijdens de activiteiten die daarbij horen. We bieden rekenen en lezen ook aan via de hoeken in de klas en via bewegend leren. Vorig jaar zijn we, naast de reguliere werkwijze, gestart met spelend leren en werken we voor rekenen en taal/ lezen ook in circuits met spelletjes die aansluiten op de doelen van de leerlijn. We zijn gestart met leerateliers, samen met groep 4 werken we dan op een creatieve en thematische manier aan onze leerdoelen en is er ruimte te ontdekken waar je goed in bent en wat bij je past, ben ik natuurknap, rekenknap, taalknap, beweegknap, beeldknap, samenknap, muziekknap en/of zelfknap? We zien de kinderen hiervan genieten en ontdekken waar hun talenten liggen. De komende periode werken we aan de thema’s: ‘Op wielen?!’ en Feest.