Groep 3/4

Welkom in groep 3-4

 

In onze klas zorgen we voor elkaar, zorgen we dat we een fijne groep hebben en dat iedereen zich veilig voelt. Hier besteden we veel aandacht aan. 

We werken thematisch. Ons thema komt terug in zoveel mogelijk lessen, waardoor de lessen meer betekenis krijgen en de kinderen op een gevarieerde manier kennis maken met en leren over de wereld om hen heen. Ons thema is dit ‘Gezellige tradities’.  

In onze lessen hebben we aandacht voor bewegen, ervaren, samenwerken en spelend leren naast het formele leren. We zien dat de kinderen hier veel plezier aan beleven en betrokken zijn. 

Op woensdagmiddag is er een leeratelier. In het leeratelier kunnen de kinderen binnen het thema kennis maken met allerlei creatieve werkvormen en zo ontdekken waar hun talenten liggen.