Plusklas

Nieuwe tijden voor de plusklas
Sinds kort hebben we de groepen 4 t/m 8 samengevoegd in onze plusklas. We zijn nu iedere dinsdag van 11.00 uur tot 14.00 uur als groep bij elkaar.
Iedere dinsdag is opgesplitst in 3 delen:

  • Sociaal- emotionele ontwikkeling

  • Leren leren

  • Projectmatig werken.

 

Een aantal zaken waar we mee bezig zijn:

- Werken vanuit een groeiende mindset

- Vragen leren stellen n.a.v. een “probleem”

- De kinderen uit groep 4 en 5 hebben geoefend met het maken van een Google document en een Google presentatie om dit vervolgens af te sluiten met een presentatie.

- De kinderen uit groep 6, 7 en 8 hebben meegedaan aan de Bright Ideas Challenge van Shell.  Ze hebben na gedegen onderzoek hun idee voor een wereldprobleem uitgewerkt. We zijn benieuwd of we tot de prijswinnaars behoren!
- Naast het, op dinsdag bij elkaar komen, hebben de kinderen ook een plusmap. Hier zit een diversiteit aan materialen in waar de kinderen gedurende de gehele week in de klas aan werken. Je bent natuurlijk niet alleen op dinsdag een plusleerling!

- Sinds deze winter werken we steeds vaker met Google Classroom. Hier zijn documenten als naslag te vinden, maar ook opdrachten en toetsen zijn hier in te vinden.
-We zijn verder gegaan met het formeel leren waarbij je echt moeite moet doen om de kennis/vaardigheid je eigen te maken.
- Groep 4-5 is voor het eerst gestart met de Pittige Plustorens. Er wordt een brug van Spaghetti gemaakt en piramides van bamboe gebouwd. Wat verder heel belangrijk is, is het goed lezen van de instructie en het volgen van de juiste stappen.