Projectgroep

Er zijn kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het onderwijsaanbod in de klas. Voor deze leerlingen hebben wij, naast het reguliere aanbod in de klas ook een projectgroep.


Iedere maandag komen kinderen onder begeleiding van juf Annemiek bij elkaar en werken aan een opdracht uit o.a.de Pittige Plustorens, filosoferen, praten over een groeiende of vastzittende mindset, leren over denkstijlen, het maken van hogere orde denkopdrachten, werken aan een groot project of spelen pittige spelletjes met elkaar.

Leren leren is een belangrijk onderdeel in de projectgroep. De kinderen in de projectgroep zijn gewend dat ze minder moeite hoeven doen om de aangeboden stof eigen te maken. Wat gebeurt er als je nu ineens wel moeite voor iets moet doen?
Wat doe je als het je niet lukt? Wat doe je als je in de leerkuil zit en er graag uit wilt komen? We praten hier met elkaar over en leren dit toe te passen.
Ook leren kinderen doelen stellen; waar wil je in groeien, waar wil je sterker in worden en wat ga je allemaal doen om dit doel te behalen.