Specialiteiten

Onderwijs

 

Op cbs De Rank geven we Boeiend Onderwijs. Door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind en voldoende uitdaging te bieden, willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten. We bieden een rijke, uitdagende leeromgeving. We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces en zetten coöperatieve werkvormen. Kinderen leren keuzes maken in de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie die via multimedia op ze af komt. Op het gebied van ICT ontwikkelen we mee en het gebruik van nieuwe media heeft een structurele plaats in ons onderwijs. Een kind van deze tijd moet communicatief goed toegerust zijn. Daarom leren kinderen bij ons Engels vanaf groep 1.

 

Als team van de Rank hebben we de afgelopen jaren verschillende speerpunten gehad. Dit heeft er voor gezorgd dat wij op een aantal specifieke gebieden een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt, waardoor we nu kunnen zeggen dat we een aantal specialiteiten hebben. 

Hieronder leest u meer over 'de specialiteiten van cbs De Rank'.

Earlybird

Op cbs De Rank wordt vanaf groep 1 Engels gegeven. We hebben hiervoor gekozen, omdat door de toenemende globalisering en digitalisering een goede beheersing van het Engels een must is.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen tot hun achtste jaar op natuurlijke wijze spelenderwijs een tweede taal eigen maken. We vinden het een uitdaging om in ons onderwijs van deze kennis gebruik te maken.
We zien kinderen genieten van de Engelse lessen en de betrokkenheid is hoog. Door vroeg te beginnen met Engels bereiken we met onze leerlingen een goed eindniveau.

Sinds het voorjaar van 2015 zijn wij een gecertificeerde Earlybird school.

KiVa

KiVa is een programma dat onze school gebruikt om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. Onderdeel van KiVa zijn lessen in de klas. De leerkrachten krijgen speciale training om deze lessen te geven.
In de lessen leren kinderen dat het belangrijk is om een fijne en leuke groep te zijn en hoe zij hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Ook leren zij hoe zij pesten kunnen stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen.
Dagelijks wordt er gebruik gemaakt van de symbolen van het weerbericht, om ervoor te zorgen dat alle kinderen een zonnige dag kunnen hebben.
Onze brede en gedegen aanpak waarbij we het werken met met KiVa inzetten naast onze thematische aanpak waarbij we Godsdienstige vorming en Sociaal-Emotionele ontwikkeling met elkaar combineren heeft ons het keurmerk Gezonde School opgeleverd m.b.t. het themacertificaat Welbevinden en Sociale Veiligheid.

Pi-spello

Pi-Spello is een spellingmethode waar kinderen leren, met behulp van het pi-spellobet, woorden in klanken en klankstukjes  verdelen en deze om te zetten in de juiste tekens en woordstukjes. Voor deze tekens en woordstukjes gebruiken we kleuren. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat onze inzet, maar bovenal die van de kinderen zorgt voor toenemende spellingresultaten.