Specialiteiten

Onderwijs

 

Als team van De Rank hebben we de afgelopen jaren verschillende speerpunten gehad. Hierdoor hebben we een aantal 'specialiteiten' ontwikkeld.

Vroeg Vreemdetalenonderwijs (Engels)

Op De Rank wordt vanaf groep 1 Engels gegeven. We hebben hiervoor gekozen, omdat door de toenemende globalisering en digitalisering een goede beheersing van het Engels een must is.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen tot hun achtste jaar op natuurlijke wijze spelenderwijs een tweede taal eigen maken. We vinden het een uitdaging om in ons onderwijs van deze kennis gebruik te maken.
We zien kinderen genieten van de Engelse lessen en de betrokkenheid is hoog. Door vroeg te beginnen met Engels bereiken we met onze leerlingen een goed eindniveau.

 

KiVa

KiVa is een programma dat onze school gebruikt om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. Onderdeel van KiVa zijn lessen in de klas. De leerkrachten krijgen speciale training om deze lessen te geven.
In de lessen leren kinderen dat het belangrijk is om een fijne en leuke groep te zijn en hoe zij hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Ook leren zij hoe zij pesten kunnen stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen.
Onze brede en gedegen aanpak heeft ons voor de tweede maal het keurmerk Gezonde School opgeleverd m.b.t. het themacertificaat Welbevinden en Sociale Veiligheid.

LIST

Op De Rank lezen we volgens de methode LIST: LeesInterventieproject voor Scholen met een Totaalbenadering. Voor kinderen vertalen we dit naar Lezen Is Top! Wij richten ons op het vergroten van leesplezier en leesmotivatie. Wie veel en graag leest, wordt een betere lezer.

In de kleutergroepen besteden we aandacht aan beginnende geletterdheid en aan boekpromotie. De kinderen komen veel in aanraking met letters, woorden en zinnen en worden uitgedaagd te 'lezen' en te 'schrijven'. Daarnaast is er veel tijd en aandacht voor het genieten van boeken en verhalen. De overgang van groep 2 naar het aanvankelijk lezen in groep 3 verloopt hierdoor vloeiender.  In groep 3 wordt er veel tijd en aandacht besteed aan het Technisch Lezen, waarbij we tegemoet komen aan de verschillen tussen kinderen. De methodiek LIST maakt het mogelijk dat de kinderen die al wat sneller kunnen lezen verder kunnen op hun eigen niveau.

Wanneer het leesniveau hoog genoeg is (AVI 4) wordt er nog intensief ingezet op het 'leeskilometers' maken. In elke groep staat er elke dag een half uur stillezen op het rooster. Leesmotivatie en leesplezier staan in de hele school hoog in het vaandel. Om de kinderen in aanraking te laten komen met mooie en bijzondere boeken, zorgen we voor een goede collectie op school die enkele malen per jaar wordt aangevuld. Om verschillende boeken onder de aandacht te brengen verzorgt de leerkracht  'boekenbabbels' in de klas.

Pi-spello

Pi-Spello is een spellingmethode waar kinderen leren, met behulp van het pi-spellobet, woorden in klanken en klankstukjes  verdelen en deze om te zetten in de juiste tekens en woordstukjes. Voor deze tekens en woordstukjes gebruiken we kleuren. De afgelopen jaren hebben we ervaren dat onze inzet, maar bovenal die van de kinderen zorgt voor toenemende spellingresultaten.