Specialiteiten

Onderwijs

 

Op cbs de Rank geven we Boeiend Onderwijs. Door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van het kind en voldoende uitdaging te bieden, willen we de betrokkenheid van kinderen vergroten. We bieden een rijke, uitdagende leeromgeving. We betrekken de kinderen bij hun eigen leerproces en zetten coöperatieve werkvormen. Kinderen leren keuzes maken in de hoeveelheid en kwaliteit van de informatie die via multimedia op ze af komt. Op het gebied van ICT ontwikkelen we mee en het gebruik van nieuwe media heeft een structurele plaats in ons onderwijs. Een kind van deze tijd moet communicatief goed toegerust zijn. Daarom leren kinderen bij ons Engels vanaf groep 1.

 

Als team van de Rank hebben we de afgelopen jaren verschillende speerpunten gehad. Dit heeft er voor gezorgd dat wij op een aantal specifieke gebieden een grote ontwikkeling hebben doorgemaakt, waardoor we nu kunnen zeggen dat we een aantal specialiteiten hebben. 

Hieronder leest u meer over 'de specialiteiten van cbs de Rank'.

Plusklas

Onze plusklas (o.l.v. juf Annemiek) bestaat uit 3 onderdelen

  • Iedere dinsdagmiddag komen er 11 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 bij elkaar en werken met elkaar aan een opdracht uit de Pittige Plustorens, filosoferen of spelen pittige spelletjes met elkaar.
  • De plusmap in de klas waar uitdagend en verdiepend materiaal in zit. Gedurende de hele week compacten de kinderen het basiswerk in de klas en werken daarnaast met deze map waarin voor groep 8 een groot project “leren leren” zit en voor groep 7 een “brein” project.
  • Groep 7/8 heeft wekelijks een half uur een vreemde taal. Dit jaar is dit Duits!

Wat doen ze nu eigenlijk op zo’n middag in de Plusklas?
Dinsdag 11 april mochten de ouders een middag meedraaien in de Plusklas om te ervaren wat er zoal gedaan wordt.

-          We beginnen altijd in de kring en nemen de Plusmap door waar de kinderen de gehele week in de klas in werken.

-          Vervolgens gaan we filosoferen, een spel spelen of werken met Growie en Fixie. Dit is een methode over de mindset. Durf je alles los te laten en dingen te proberen die soms wel erg moeilijk zijn? Of blijf je liever bij het vertrouwde dat je al goed weet.

-          Daarna gaat iedereen in een tweetal of alleen verder aan het project uit de Pittige Plustorens.

-          Aan het eind van de middag hebben 2 groepjes een presentatie gegeven.
A) een stopmotion film maken

B) een reclamespotje maken.

De ouders mochten deze middag ervaren hoe wij met 11 kinderen uit de groepen 5 t/m 8 op een “andere” manier werken.

Earlybird

Op cbs De Rank wordt vanaf groep 1 Engels gegeven. We hebben hiervoor gekozen, omdat door de toenemende globalisering en digitalisering een goede beheersing van het Engels een must is.

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen tot hun achtste jaar op natuurlijke wijze spelenderwijs een tweede taal eigen maken. We vinden het een uitdaging om in ons onderwijs van deze kennis gebruik te maken.
We zien kinderen genieten van de Engelse lessen en de betrokkenheid is hoog. Door vroeg te beginnen met Engels bereiken we met onze leerlingen een goed eindniveau.

Sinds het voorjaar van 2015 zijn wij een gecertificeerde Earlybird school.

KiVa

KiVa is een programma dat onze school gebruikt om alle kinderen een fijne schooltijd te geven. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. Onderdeel van KiVa zijn lessen in de klas. De leerkrachten krijgen speciale training om deze lessen te geven.
In de lessen leren kinderen dat het belangrijk is om een fijne en leuke groep te zijn en hoe zij hier een positieve bijdrage aan kunnen leveren. Ook leren zij hoe zij pesten kunnen stoppen. Als de hele groep tegen pesten is en opkomt voor gepeste leerlingen, dan helpt dat om pesten te voorkomen en op te lossen.
Dagelijks wordt er gebruik gemaakt van de symbolen van het weerbericht, om ervoor te zorgen dat alle kinderen een zonnige dag kunnen hebben.
Onze brede en gedegen aanpak waarbij we het werken met met KiVa inzetten naast onze thematische aanpak waarbij we Godsdienstige vorming en Sociaal-Emotionele ontwikkeling met elkaar combineren heeft ons het keurmerk Gezonde School opgeleverd m.b.t. het themacertificaat Welbevinden en Sociale Veiligheid.

Pi-spello

Pi-spello is een methode voor kinderen die moeite hebben met spelling. Deze kinderen, die moeite hebben met het volgen van de reguliere methode, krijgen bij ons op school 1 keer per week pi-spello. Zij volgen in een klein groepje (o.l.v. juf Annemiek) aparte lessen die hen leert om te gaan met alle spellingscategorieën. Kinderen leren, met behulp van het pi-spellobet, woorden in klanken en klankstukjes te verdelen en deze om te zetten in de juiste tekens en woordstukjes.

De afgelopen jaren hebben we ervaren dat onze inzet, maar bovenal die van de kinderen zorgt voor toenemende resultaten.