Kiva-monitor

Vorig schooljaar zijn wij gestart met Kiva. Bij het invoeren van Kiva hoort ook het invullen van een Kiva-(digitale)vragenlijst door de kinderen om te zien hoe het met de sociale veiligheid op school is. Hoe veilig kinderen zich voelen. De lijsten die daarover door de kinderen vorig jaar zijn ingevoerd geven een heel goed en gelukkig ook positief beeld over de sfeer op onze school.

Er is u destijds gevraagd toestemming te geven voor het invullen van deze vragenlijst door uw kind. Ook dit jaar wordt deze lijst weer ingevuld door de kinderen van groep 5 t/m 8. Alleen vragen wij u dit keer niet meer om toestemming. Het meten van de sociale veiligheid is namelijk een wettelijke verplichting geworden voor de scholen waar alle kinderen aan mee moeten doen. Net als het maken van bijvoorbeeld een eindtoets verplicht is, is ook het invullen van een dergelijke lijst verplicht.

Voor de ouders die hiervoor vorig schooljaar geen toestemming hebben gegeven is dit misschien een onaangename verrassing. We hopen op uw begrip dat wij dit nu wettelijk verplicht zijn. Mocht u hierover een gesprek willen kunt u dit aangeven bij de directie. 

 

Meer infromatie over Kiva vindt u hier.