Een goed welbevinden van iedereen op CBS De Rank, zowel leerlingen als leerkrachten, is de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Als je ’s morgens onze school binnen loopt, nadat de bel is gegaan, zal het je opvallen dat ieder kind dat de klas ingaat en persoonlijk wordt begroet door de leerkracht. Een goede relatie tussen leerkracht en leerling vinden we belangrijk, ieder kind mag er zijn en zich gezien en gehoord weten. Goed met elkaar omgaan, elkaar waarderen en respecteren vinden we erg belangrijk.

Als school kijken we vanuit verschillende perspectieven naar het kind. Het is onze taak om de leerlingen te helpen zich optimaal te ontwikkelen. Dit vraagt om onderwijsprofessionals die dag in, dag uit met passie onderwijs geven en zichzelf blijven ontwikkelen. We kijken naar ieders talenten en sluiten aan bij het niveau van het kind. 

We werken vanuit het principe van kansengelijkheid, waar we zorg voor dragen dat elk kind zich succesvol kan ontplooien en waar het kind zich veilig, gehoord en gezien voelt. Een omgeving waar we werken vanuit een rijke leeromgeving en waar we kinderen ondersteunen en stimuleren om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen, zowel binnen als buiten de school.