Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kun je contact opnemen met Roxanne van Dixhoorn via tel. 0113 316810 of via de pagina Kennismaken. Je ontvangt dan een uitnodiging voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gaat via een (digitaal) inschrijfformulier. Deze ontvang je na het kennismakingsgesprek via de mail, of, indien gewenst, op papier via de directeur.

Kinderen die nieuw komen in de aanvangsgroep mogen enkele weken voordat ze 4 jaar worden komen wennen. Als ouder/verzorger kun je de eerste keer meekomen, als je dat graag wil. Op deze manier kunnen zowel het kind als de ouder alvast indrukken opdoen. De tijden waarop dit gebeurt, vinden plaats in overleg met de leerkracht.

Kansengelijkheid

Een omgeving waar elk kind zich gehoord, gezien en veilig voelt.

- De Rank