Onze school

Welkom op de website van CBS De Rank in 's-Gravenpolder.  Midden in dit dorp is een Brede School "De Egelantier" gebouwd waarvan ook onze school deel uitmaakt, samen met OBS De Linden en Kinderopvang Kibeo.

Onze school wordt dagelijks door ongeveer 100 kinderen bezocht. Deze kinderen zijn verdeeld over vier groepen. De lessen worden gegeven door een enthousiast team dat bestaat uit 10 juffen en een meester.

Op onze open christelijke school is iedereen welkom. Vanuit onze identiteit willen we dat elk kind zich veilig en gerespecteerd voelt. Elk kind is uniek en mag er zijn! Uit de Bijbel kunnen we leren hoe we voor elkaar en de wereld kunnen zorgen. Daarom werken we met thema's waarin de bijbelverhalen zijn verbonden met sociaal-emotioneel leren.

Op De Rank werken we aan de basis voor een spRANKelende toekomst: We sluiten aan bij de talenten en mogelijkheden van de kinderen, we zorgen voor boeiende werkvormen en we streven ernaar dat elk kind met plezier leert.

Wij vinden een leven lang leren van belang!  Ook de leerkrachten leren met en van elkaar. We volgen zowel teamscholingen als individuele scholingen. Hierdoor blijft het onderwijs op De Rank up-to-date!

Op deze website vindt u naast inhoudelijke en praktische informatie ook actuele berichten.  We wensen u een prettig bezoek aan onze site toe.

 

Team De Rank