Groep 7/8

Wat leuk dat je een kijkje neemt op de pagina van groep 7/8!

 

Op maandag t/m donderdag is juf Mandy bij ons in de klas, op vrijdag zijn meester Jonathan en juf Ramona in de klas. 

 

Rekenen

Elke ochtend starten we met rekenen, we leren in groep 7/8 onder andere cijferend rekenen, rekenen met breuken, kommagetallen en procenten. Ook gaan we regelmatig naar buiten om te oefenen met grote getallen, het brekenen van oppervlakte en bijvoorbeeld het berekenen van de schaal. 

 

Taal

Vier keer in de week zijn we bezig met taal, hier gebruiken we de methode Taal Actief voor. We verwerken onze lessen digitaal op onze Chromebooks. Naast de lessen uit de methode maken we tijd voor het oefenen met taalkundig- en redekundig ontleden, maar we zijn ook regelmatig bezig met creatief schrijven. We schrijven onder andere verhalen, gedichten en brieven. 

 

Spelling

Ook spelling staat vier keer in de week op ons programma. We werken twee keer aan werkwoordspelling en twee keer aan de gewone spellingswoorden. De spellingswoorden worden aangeboden volgens het pi-spellobet. Met werkwoordspelling werken we in groep 7 aan de tegenwoordige tijd, verleden tijd en het voltooid deelwoord. In groep 8 komt hier het bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord bij, het tegenwoordig deelwoord en de gebiedende wijs. We oefenen regelmatig de woorden met beweging of een spelletje. 

 

Begrijpend lezen

We werken volgens de principes van close reading. We lezen teksten die passen binnen het thema waarin we werken. We duiken dieper de tekst in en leren zo een heleboel nieuwe woorden. 

 

Lezen

Elke dag is het muisstil om half 11. We lezen dan stil in ons eigen gekozen boek. We luisteren ook regelmatig naar een boekenbabbel zodat we nieuwe boeken leren kennen. 

 

Gym

Op dinsdag en vrijdag gymmen we in De Zwake. Op dinsdag spelen we vaak een spel en op vrijdag gymmen we samen met groep 5/6 in een station. We genieten hier erg van. 

 

Thematisch werken

Na elke vakantie werken we aan een nieuw thema. We werken voor wereldoriëntatie met de methode Blink. Het thema komt terug bij de lessen wereldoriëntatie, begrijpend lezen en de creatieve vakken. Op vrijdag werken we met de hele bovenbouw in ateliers aan het thema. 

Sociaal-emotionele vorming

We besteden regelmatig tijd aan sociaal-emotionele vorming in de klas. We gebruiken de methode KiVa. We praten in de klas over hoe het met ons gaat en hoe het met ons als groep gaat. We hebben het onder andere over communicatie, pesten, social media gebruik, het gebruiken van de 'ik-taal' en emoties. We oefenen ook met onze executieve functies, deze hebben we nodig tijdens het uitvoeren van ons werk. We doen dit met verschillende spellen en opdrachten. 

We houden regelmatig een bordsessie in de kas. We checken eerst in met elkaar, hoe voel je je op dat moment? Daarna kijken we naar successen van de dag. We stellen samen een doel op waar we de komende periode mee aan de slag gaan. 

 

Leerplein

Voor de bovenbouw is er een leerplein ingericht, samen met de kinderen hebben we na de zomervakantie succescriteria opgesteld voor het werken op het leerlplein. De kinderen kunnen hier heerlijk werken. 

 

Groep 8

Voor groep 8 breekt een spannende tijd aan. Ze gaan na dit schooljaar onze school verlaten. We werken er samen aan om ons zo goed moegleijk voor te bereiden op deze stap!