Voor (nieuwe) ouders

Ouders en school zijn partners. Met elkaar willen we een goede bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ieder kind. Goede partners zijn regelmatig met elkaar in gesprek. Door middel van dit gesprek wordt informatie uitgewisseld die van waarde is voor het begeleiden van het kind in het ontwikkelingsproces.

 

Wat ons betreft houdt contact in dat we met ouders in gesprek gaan, maar ook dat ouders een actieve bijdrage leveren tijdens het schoolproces. Op die manier is het ook mogelijk om als ouder een goed beeld te krijgen van wat er op school speelt. Daarnaast is het op deze manier mogelijk om diverse activiteiten te organiseren die ons onderwijs ten goede komen.

 

Aan het begin van het schooljaar hebben de leerkrachten een kennismakingsgesprek met ouders en kinderen samen. Tijdens dat gesprek worden dan meteen vervolgafspraken gemaakt voor de rest van het schooljaar. Bij het ene kind is het voldoende om maar enkele gesprekken in te plannen terwijl het bij een ander kind goed is elkaar regelmatiger te spreken om samen de ontwikkeling van het kind goed te volgen en te stimuleren.

Daarnaast is het uiteraard altijd mogelijk om een gesprek met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur aan te vragen als u dit wenst.