Voor (nieuwe) ouders

Ouders en school zijn partners die zich samen inzetten voor de ontwikkeling van het kind. Een goede communicatie tussen ouders en school vinden we op De Rank dan ook heel belangrijk. 

Aan het begin van het schooljaar hebben de leerkrachten een kennismakingsgesprek met ouder(s) en kind samen. Er wordt dan besproken wat het kind nodig heeft om een prettig schooljaar te kunnen hebben en om goed te kunnen leren. Er worden dan meteen vervolgafspraken gemaakt voor de rest van het schooljaar. We proberen hier maatwerk te leveren: Bij het ene kind is het voldoende om maar enkele gesprekken in te plannen, terwijl het bij een ander kind goed is wat vaker af te spreken. Daarnaast is het altijd mogelijk om tussentijds een afspraak met de leerkracht, de intern begeleider of de directeur aan te vragen.