Medezeggenschapsraad

MR/klankbordgroep

 

Wij hebben op school een aantal betrokken ouders die mee willen denken met de school over het beleid. Ze hebben zitting in de MR of klankbordgroep en gaan met twee teamleden en de directie van gedachten wisselen over zaken die voor onze school van belang zijn.

 

MR

Oudergeleding: Heleen Brand (voorzitter) en Els Walraven

Personeelsgeleding: Marian van Bodegom (secretaris) en Nadine Drijdijk

 

Klankbordgroep

Benthe de Kramer, Marscha van de Laar, Martijn Lindenbergh en Trude Northolt.

 

Voor vragen kunt u bij een van ons terecht of u kunt uw vraag via de mail stellen.

mrderank@alphascholengroep.nl

 

We vergaderen 6 avonden per schooljaar.

 

Samen maken we er een mooie schooltijd voor uw kind van!