Medezeggenschapsraad

MR/klankbordgroep

 

Wij hebben op school een aantal betrokken ouders die mee willen denken met de school over het beleid. Ze hebben zitting in de MR of klankbordgroep en gaan met twee teamleden en de directie van gedachten wisselen over zaken die voor onze school van belang zijn.

 

MR

Oudergeleding: Els Walraven, Trude Northolt, Marscha van de Laar

Personeelsgeleding: Sharony Lammers (secretaris) en Nadine Drijdijk

 

Klankbordgroep

Benthe de Kramer,  Maartje van de Guchte-Bons, Jolande van der Borgt 

 

Voor vragen kunt u bij een van ons terecht 

 

We vergaderen 6 avonden per schooljaar.

 

Samen maken we er een mooie schooltijd voor uw kind van!