Buitenschoolse opvang

Onze school is gevestigd in een Brede school, een gebouw met meerdere partners.

Een van deze partners is de kinderopvangorganisatie Kibeo. 

Zij bieden voorschools en naschoolse opvang aan voor de kinderen van onze school. 

Meer informatie hierover vindt u hier.

 

In de gemeente Borsele worden ook buitenschoolse activiteiten georganiseerd waar alle Borselse schoolkinderen aan kunnen deelnemen. Dit programma aan activiteiten wordt Bons (BOrsele Na Schooltijd) genoemd.

Meer informatie over de activiteiten van Bons en de mogelijkheid hiervoor in te schrijven vindt u hier.

Dit schooljaar verzorgen we zelf, samen met de muziekschool, een naschools muzikaal aanbod.