Kernwaarden

Voor onze school zijn een aantal kernwaarden geformuleerd die het uitgangspunt vormen van het leren en werken op CBS De Rank:

Doelgericht

Ons onderwijs is doelgericht, dat wil zeggen dat we doelen stellen. Doelen voor de lessen, voor de ontwikkeling van de kinderen. Maar ook doelen voor de organisatie en voor de ontwikkeling van leerkrachten en het team als geheel. We behalen hoge leeropbrengsten door doelgericht te werken.

Ontwikkeling

Wij zijn een lerende organisatie en doorlopend in ontwikkeling. Dat betekent dat niet alleen de kinderen groeien en ontwikkelen maar iedereen in de organisatie ontwikkelt zich. 

Samen

Teamwork, teamspirit, teamleren… we zijn samen een team, een eenheid, en dat is in alles merkbaar. 

Inspirerend

Wij geven les vanuit passie voor onderwijs en inspireren hierdoor de kinderen en elkaar.

Aandacht

Onze school kenmerkt zich door betrokkenheid. Leerkrachten, ouders en kinderen voelen zich allemaal betrokken bij het onderwijs en bij elkaar. Dat betekent voor allen in de school: Luisteren met aandacht en begrip, belangstelling tonen, luisteren en ook meedenken. Er is waardering voor ieders eigenheid, iedereen mag er zijn en wordt gezien. 

Enthousiast

Iedereen in de school heeft zin om te gaan werken, hiervoor zorgen we allemaal met elkaar. Dat betekent dat we humor gebruiken en veel met elkaar lachen. We zijn blij en optimistisch ingesteld. De aankleding van de school zorgt ervoor dat het een plaats is waar het prettig is om te zijn, de school is levendig en opgeruimd. 

 

We hebben onze kernwaarden nog verder omschreven. De volledige uitwerking vindt u hier.