Veiligheidsbeleid

Een veilige leer- en werkomgeving vinden we belangrijk, zowel in als rondom onze school. Onze leerlingen hebben een veilige schoolomgeving nodig om goed te kunnen leren en het team heeft een veilige school nodig om goed te kunnen werken.

 

Als methode voor sociale veiligheid gebruiken wij KiVa. 

KiVa is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en het tegengaan van pesten op basisscholen. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van!’

De KiVa-aanpak werkt! KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:

  • het school- en leerklimaat sterk verbetert;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
  • depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
  • leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen. 

 Onze school moet een fijne school zijn waar alle leerlingen, personeel en ouders/verzorgers zich thuis en veilig voelen en waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Niet alleen de sociale veiligheid krijgt aandacht maar ook de fysieke veiligheid, brandveiligheid en de gebouwveiligheid van de school zijn belangrijke aspecten. 

 

Lees hier meer over KiVa

 

In ons schoolveiligheidsplan geven we aan wat we doen om onveilige situaties en grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en hoe we handelen als er onverhoopt toch iets gebeurt. Het doel is dat onze school een ‘veilige’ school is én blijft, zowel fysiek, sociaal als maatschappelijk.  

 

Pest - en grensoverschrijdend gedrag kan gemeld worden bij ons KiVa-team. Dit zijn:

Juf Nadine Drijdijk (ma, di, wo)

n.drijdijk@alberoscholen.nl 

 

Juf Chantal Verschiere (ma, di, do)

c.verschiere@alberoscholen.nl

 

Juf Mandy Houtekamer (ma t/m do)

m.houtekamer@alberoscholen.nl

 

Of u kunt hen na schooltijd bellen op 0113 316810 of een berichtje sturen via Parro

Juf Chantal Verschiere is tevens vertrouwenspersoon voor De Rank.

  

download hier het protocol sociale veiligheid

download hier  de gedragscode

downdload hier de meldcode huiselijkgeweld

download hier het protocol schorsing en verwijdering