Vrijwillige ouderbijdrage

Per jaar wordt van ouder(s)/verzorger(s) een ouderbijdrage gevraagd van € 20,00.  De ouder(s)/verzorger(s) van kinderen die in de loop van het schooljaar instromen, krijgen een betalingsverzoek voor een gedeelte van de ouderbijdrage vanaf het moment dat hun kind op school instroomt. Deze bijdrage is niet verplicht.

 

De activiteitencommissie (AC) beheert de vrijwillige ouderbijdragen. De vrijwillige bijdrage wordt gebruikt voor het organiseren van activiteiten die niet kunnen worden betaald uit het schoolbudget. Voorbeelden daarvan zijn het hapje en drankje bij de diverse vieringen, Sinterklaas cadeautjes, de laatste schooldag voor de zomervakantie en het afscheid van groep 8.

Voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage ontvangt u aan het begin van het schooljaar een factuur van de AC.