Zorg voor het jonge kind

Spelend leren, handelend bezig zijn en ervaringen opdoen met alle zintuigen. Dit staat centraal in ons onderwijs aan het jonge kind. De kinderen worden in staat gesteld de wereld op een veilige manier te ontdekken met hun hele wezen. Dat ze zich prettig en veilig voelen is een voorwaarde om tot leren te komen. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het eigen maken van regels en afspraken, aan het omgaan met elkaar en het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Enerzijds laten we het initiatief bij het kind: We creëren ruimte om te leren. Anderzijds helpen de leerkrachten de kinderen een stapje verder door ze uit te dagen met activiteiten die net een stapje boven het actuele niveau liggen. Concreet betekent dit dat er lesjes worden aangeboden in de kring en dat er in de verschillende, uitnodigende hoeken veel verschillende speel- en leerervaringen kunnen worden opgedaan.

De kleuters hebben de beschikking over de gehele benedenverdieping, waar groep 1 en 2 elk hun eigen ‘stamlokaal’ hebben. Hier beginnen de kinderen elke dag rustig in hun eigen kleine groep. Ook lessen waar instructie voor nodig is, worden met de eigen kleine groep gevolgd. Buiten spelen, eten en drinken en bepaalde groepsactiviteiten worden met groep 1 en 2 samen gedaan. Op die momenten zijn er altijd 2 juffen aanwezig. Er wordt ook samengewerkt met groep 3-4.