Zorg voor het jonge kind

De aanpak van in de kleutergroepen verschilt van die in de andere groepen. Het werken gebeurt vanuit de kring. In de kring begint de schooldag en hier keren de kinderen ook steeds weer in terug. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels en in de hoeken. Voor bewegingsonderwijs maken we gebruik van het schoolplein en van de speelzaal.

Om beter aan te kunnen sluiten bij de ontwikkelingsbehoeften van kleuters wordt er dagelijks gewerkt vanuit een kleine kring. Tijdens deze momenten zitten kinderen van dezelfde leeftijd of met het zelfde ontwikkelingsniveau samen aan tafel voor extra instructie of voor het uitvoeren van een opdracht. Deze activiteit wordt gestuurd door de leerkracht.