Voor nieuwe ouders

Een goed welbevinden van iedereen op CBS De Rank, zowel leerlingen als leerkrachten, is de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Als u ’s morgens onze school binnen loopt nadat de bel is gegaan, zal het u opvallen dat ieder kind dat de klas ingaat, persoonlijk wordt begroet door de leerkracht. Een goede relatie tussen leerkracht en leerling vinden we belangrijk, ieder kind mag er zijn en zich gezien en gehoord weten.

Goed met elkaar omgaan, elkaar waarderen en respecteren vinden we erg belangrijk.

 

Wilt u graag weten hoe we dit in de praktijk vormgeven? Kom dan eens  vrijblijvend kennismaken!

Het hele schooljaar kunnen kinderen bij ons worden aangemeld en ingeschreven. Hiervoor kun u contact opnemen met de directeur. De ouders worden dan uitgenodigd voor een gesprek en rondleiding door de school. De definitieve inschrijving gebeurt middels een inschrijfformulier.

Kinderen die nieuw komen in de aanvangsgroep mogen enkele weken voordat ze 4 jaar worden komen wennen. Als ouder/verzorger kunt u de eerste keer, wanneer u dat wilt, meekomen. Op deze manier kunnen uw kind en u alvast wat indrukken opdoen. De tijden waarop dit gebeurt, vinden plaats in overleg met de betreffende leerkracht.

 

U kunt het inschrijfformulier hier downloaden.